Palliatieve en terminale situatie

"Beter worden gaat niet, maar beter voelen wel."

Als een ziekte zo ernstig is dat iemand niet meer beter kan worden, wordt geprobeerd te behouden wat nog wel kan en de symptomen van de ziekte of bijwerking van de behandelingen te verminderen.

In de palliatieve situatie onderscheiden we verschillende fasen:

Symptomen waar u last van kunt hebben:

 • angst
 • pijn
 • conditieverlies
 • misselijkheid/braken
 • kortademigheid, hoesten, de hik
 • slaapproblemen
 • spanning en onrust
 • spierkrampen
 • urogenitale problemen
 • sombere stemming 
 • vermoeidheid

Een aantal symptomen kan goed worden beïnvloed met fysiotherapie, bijvoorbeeld lichte conditietraining, ontspanningsoefeningen, ademinstructie, leren ophoesten, massage voor pijndemping, ontspanning en rustig bewegen om energie te sparen. Meer informatie vindt u op de website van oncologische revalidatie.

Het goed aanleren van veilige bewegingen in huis en rondom het bed, verminderen van het valrisico, helpen met verplaatsingen van bed naar rolstoel of toilet kan handig zijn. We betrekken ook de mantelzorgers hierbij.

We zetten ons in om de levenskwaliteit van de patiënt hoog te houden met rust en ontspanning. Hem of haar te helpen te doen wat echt goed en zinvol is en de eigen stijl daarbij de respecteren. Daarbij werken we samen met de mensen van de thuiszorg en de hospice.


Voor meer informatie kunt u onderstaande websites bezoeken:

Pallialine, website met diverse richtlijnen en publicaties.

Stichting STEM, website over sterven op je eigen manier, menstypen, voorkeuren

Hospice Haarlem, website van de bijna-thuis-huizen in Haarlem

 

 • Handreiking fysiotherapie en palliatieve zorg 2013 download pdf