Algemeen

Het laten stromen van vocht naar de plaats waar het weg kan, heet drainage. Dat kan met massagehandgrepen, met lymfetape, oefeningen en compressietherapie. Er wordt gewerkt volgens de methode Vodder. Dat betekent dat zichtbare en ook onzichtbare oedemen (in de diepte van het lichaam) behandeld kunnen worden met een zachte aanraking. Het doel is altijd om de stoffen in de vochtige omgeving van alle cellen te laten stromen. Dan blijft de cel gezond of kan herstellen. Wanneer de behandeling zo ontspannen mogelijk wordt gevolgd, heeft deze het meeste effect.

Soms zijn zachte handgrepen niet genoeg en worden ook fascietechnieken toegepast. Vooral bij verklevingen in het weefsel (bijvoorbeeld na bestraling, operaties, ontstekingen) kan dit de lymfestroom zeer goed stimuleren. We proberen zo goed mogelijk fibrose te voorkomen. Meer informatie hierover kunt u hieronder downloaden.

Wanneer er sprake is van veneus oedeem of lipoedeem, ligt het accent van de behandeling meer op oefenen en het verstevigen van weefsel. Zwangeren, maar vaak ook niet-zwangeren, kunnen baat hebben bij een specifieke veneuze massage van de benen: beginnend bij de lies wordt het been 'leeggedrukt' richting buikholte. Het zuurstofarme bloed stroomt sneller naar het hart en longen en kan dan weer zuurstofrijk worden.