Fysiotek

Wij beperken ons niet tot het aanmeten van een steunkous (officieel Therapeutisch Elastische Kous, ook wel TEK genoemd), maar verwachten van de patiënt dat hij/zij gebruik maakt van de andere behandelmogelijkheden om tot een optimaal resultaat te komen. Dat betekent vaak zelf actief oefenen.

Een oedeemfysiotherapeut meet de omvang van benen of armen op om de mate van oedeem te bepalen. Het is dan een kleine stap om ook steunkousen aan te meten. Op deze manier heeft u de volledige verzorging van uw oedeem op één adres. Fysiotek regelt voor ons alle contracten met de zorgverzekeraars, verzorgt de afhandeling van alle leveringen, verwerkt specifieke wensen en handelt klachten af.

Namens Fysiotek kunnen wij alle merken TEK's leveren, in allerlei kleuren en in allerlei stijlen voor armen en benen.

U heeft nodig een recept/verwijzing van een arts met daarin:

  • indicatie en mogelijke co-morbiditeit (welke rol spelen andere aandoeningen bij uw zwellingsklacht?)
  • voorgestelde maatvoering
  • drukklasse en de keuze voor rond- of vlakbrei
  • patiëntgegevens: naam- en adresgegevens, geboortedatum, burgerservicenummer, zorgverzekeringnaam en -polisnummer
  • naam en stempel van de arts