Kleine lettertjes

Alle informatie op onze site is ter goeder trouw verzameld, bewerkt, geschreven en herschreven. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Wanneer u zich benadeeld voelt of  op de website of in de databases tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen aantreft waarop u meent auteurs- of andere rechten te kunnen claimen, of als u bezwaren heeft tegen de publicatie ervan in deze vorm, verzoeken we u contact op te nemen met Jeannette Klop via jeannette@haarlemoost.nl