Klachtenregeling

Vanaf 1 jan 2017 gaat de nieuwe klachtenregeling in volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Heeft u een klacht of onvrede over een situatie in onze praktijk, meld dit dan gelijk of zo spoedig mogelijk, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Dit kan in een persoonlijk gesprek, telefonisch of schriftelijk.

Wanneer een gesprek, met een van de fysiotherapeuten van de praktijk, niet tot een afdoende oplossing van de onvrede of klacht heeft geleid, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid uw klacht te melden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie van het KNGF.