Werkwijze

Na aanmelding ( telefonisch, per mail, via inschrijfformulier) komt u naar uw eerste afspraak. U neemt dan de volgende zaken mee:

 • Uw ID/Paspoort/rijbewijs en uw verzekeringsgegevens
 • eventuele verwijzing van een arts, medische gegevens (medicijnen, onderzoek- of Röntgenverslag, gevolgde behandelingen)
 • badhanddoek om op te liggen
 • uw hulpvraag

De eerste afspraak kan bestaan uit:

 • een screening: kan fysiotherapie veilig bij u worden toegepast? Dit doen we altijd wanneer u zonder verwijzing komt.
 • een gesprek over uw hulpvraag:
  • waarmee wilt u geholpen worden, wat is precies uw probleem of klacht?
  • wat verergert en wat vermindert de klacht?
  • wat verwacht u precies van ons?
  • wat wilt u zelf doen om uw klacht te verminderen?
 • een onderzoek na de screening/verwijzing: wat is er precies aan de hand, inspectie van houding en beweging, testen van lenigheid, spierkracht, zenuwlengte, metingen 
 • een advies hoe om te gaan met uw klacht
 • een korte proefbehandeling ( na onderzoek) om met de gekozen behandelwijze kennis te maken
 • uitreiking van een vragenlijst om tot een nauwkeuriger beeld te komen
 • bij zeer acute klachten: een korte behandeling met bijv. kinesiotape

Met u wordt een behandelplan afgesproken met daarin:

 • Doelen
 • Totale verwachte behandelduur  en behandelfrequentie
 • Behandelwijze: er wordt een keuze gemaakt uit onze diensten
 • Uw activiteit en inzet worden geinstrueerd en vastgelegd
 • Evaluatiemomenten : wanneer verwachten we de eerste verandering, verbetering, hoe testen we dit, wanneer stellen we bij?

Eindfase:

 • Afronding en eindevaluatie
 • Rapportage naar verwijzer
 • Kwaliteitsoordeel ( CQI en Mediquest*) en/of beoordeling via zorgkaartnederland 

 *Op verzoek van zorgverzekeraar  Achmea en al diens "dochtermerken" wordt aan het eind van de behandeling een vragenlijst toegestuurd. U kunt daarbij aangeven wat u van de behandeling vond. Na uw toestemming geven uw e-mail adres door aan Mediquest, die u deze vragenlijst doormailt.  Achmea gebruikt de gegevens voor hun contracten met fysiotherapeuten.

Wanneer u de eerste keer komt, krijgt u veel informatie, en ook de vraag om een toestemmingsformulier te tekenen dat u deze informatie heeft gelezen en begrepen, en dat u het goed vindt dat als het nodig is, uw gegevens worden besproken met verwijzers, ziektekostenverzekeraars en andere betrokken derden. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van dit toestemmingsformulier ( Informed Consent). ( eind 2016)