Physiotherapy Haarlem-Oost

Contact us

House rules and treatment conditions (dutch)

Home » House rules and treatment conditions

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de werknemers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. Hieronder vindt u ook de gedragscode en behandelvoorwaarden. Wij houden ons zo goed mogelijk aan het Modelregeling Fysiotherapeut-patient en aan de WBGO ( wet op de behandelovereenkomst), de Wkkgz ( over klachten, kwaliteit en geschillen) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( over privacy en gegevens bescherming). We werken daartoe samen met  en Spot on Medics (Elektronisch Patienten Dossier) en Noads ( ICT beheer). Mocht er een calamiteit optreden waarbij u of uw gegevens betrokken zijn, dan proberen we dat zo snel mogelijk op te lossen. Natuurlijk wordt u ook zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gebracht.

Wij vragen uw begrip voor het goed hanteren van alle nieuwe regels. Onze intentie is altijd dat u bij ons veilig behandeld kan worden, en uw gegevens goed beschermd zijn.

Aanmelding en behandeling

 • Bij een eerste bezoek dient u de volgende gegevens te overleggen:
  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
  • Geboortedatum, ID of paspoort, BSN
  • Ziektekostenverzekering , naam huisarts, specialist
  • Aantal behandelingen fysiotherapie die u dit jaar heeft gehad
  • Aandoeningen en/of medicijnen die u nu heeft, en uw behandeling kunnen beïnvloeden
 • U bent verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens, de praktijk is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie en alle gevolgen ervan. Uw gegevens worden gecontroleerd in Vecozo.
 • Als het nodig en mogelijk is in onze agenda wordt er de eerste keer gebruik gemaakt van 2 zittingen: intake/onderzoek (inclusief screening) en de behandeling. U wordt daarvan op de hoogte gebracht. De eerste afspraak duurt daarom 50 minuten (twee maal 25 minuten) + 10 minuten voor het invullen van uw dossier.
 • Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent, komen de behandelkosten voor uw eigen rekening volgens het tarief in de prijslijst die in de wachtkamer hangt.
 • Bij elke behandeling neemt u een grote badhanddoek mee, tenzij de therapeut iets anders vraagt.
 • Per patiënt reserveren wij 25 minuten voor fysiotherapie, (40 minuten voor manuele lymfedrainage), in deze tijd moeten we ook uw dossier maken en onderhouden.
 • Gegevens die van belang zijn voor uw behandeling worden vastgelegd in het dossier. U kunt dit inzien, en indien u het er niet mee eens bent, wijzigingen in laten aanbrengen. Uw dossier wordt 15 jaar na de laatste behandeling bewaard, en dan vernietigd.
 • De verzekeraars verplichten ons u te vragen mee te doen aan een patiënt tevredenheidsonderzoek na  het afsluiten van de behandeling. Dit onderzoek gaat per e-mail. Wij bieden u hiervoor een toestemmingsformulier aan wat u kunt ondertekenen als u akkoord gaat met deelname.U kunt deze toestemming ook altijd weer intrekken: een telefoontje of melding is genoeg.
 • Ook vragen wij uw schriftelijke toestemming voor overleg met uw (huis-) arts en/of voor het opvragen van uw gegevens bij uw (huis-) arts en/of versturen van correspondentie.
 • Wanneer het van toepassing is vragen wij ook uw schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling, zoals dry-needling.

 

Wachtruimte en parkeren

 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op uw waardevolle spullen! De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein, dit geldt ook voor auto, fiets, scootmobiel, rollator, bromfiets.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat?
 • Uw mobiele telefoon is uit of op de stille stand, en u voert geen mobiele gesprekken in de wachtkamer.
 • Uw fiets kunt u in onze fietsenklemmen zetten.
 • Uw auto kunt u alleen gratis parkeren verderop in de Byzantiumstraat ( hoger dan nr. 22) en in de Corn. van Norde straat.  Bij alle andere plekken moet u betalen, de automaat staat op de hoek Byzantiumstraat/Schalkwijkerstraat.De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw parkeersituatie.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, behalve als het nodig is om mobiel te blijven, zoals een blindegeleide hond of een hulphond.
 • Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, wanneer u langer dan 10 minuten moet wachten, wilt u zich dan melden middels de bel bij de meterkast?

 

Contact

 • Wanneer u niet kunt komen, dient u minimaal 24 uur van te voren af te melden ( ook in het weekend is dit mogelijk via het antwoordapparaat of de e-mail) , anders wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
 • Wanneer u wilt bellen naar ons: graag tussen 10 en 10.30 of 13.30 en 14 uur. Daarbuiten behandelen wij u of andere patiënten en kunnen vaak de telefoon niet opnemen. U krijgt dan ons antwoordapparaat. Ook in het weekend kunt u daar uw melding inspreken!
 • E-mailen kan altijd: info@haarlemoost.nl

 

Gedragsregels en bejegening

 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet van Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast zijn een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Behalve de therapeut, die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen, zoals waarnemers, andere therapeuten in de praktijk. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U dient zich in  en rondom de praktijk volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en -waarden te gedragen. Mensen met aanstootgevend gedrag worden door ons uit het pand verwijderd.
 • U rookt niet in de praktijk of bij de voordeur
 • U bent schoon als u behandeld wordt, douchen vooraf verdient de voorkeur.
 • Wanneer u bezwaar hebt tegen een behandeling of behandelaar dient u dit zo snel mogelijk aan te geven, dan kunnen we er nog iets aan doen.
 • Wanneer er een derde een behandeling bijwoont, bijv. een stagiaire, vragen wij vooraf uw toestemming
 • Fysiotherapie is een lichamelijk vak, professioneel aanraken hoort erbij. Wanneer u zich niet professioneel bejegend voelt, wilt u dit meteen kenbaar maken?
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie, tenzij daar vooraf nadrukkelijke toestemming voor is gegeven door de patiënt. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kun u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.
 • Wij hanteren de KNGF-meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Indien u een klacht heeft kunt u zich (bij voorkeur) wenden tot de behandelend therapeut. De klacht zal dan worden besproken in een persoonlijk gesprek en er zal geprobeerd worden tot een oplossing te komen.

 

Calamiteiten

 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie ( brandweer, politie, ambulancepersoneel) op te volgen
 • De BHV-er kan u verzoeken het pand te verlaten en aan de overzijde van de straat te wachten tot er verdere maatregelen worden getroffen.