1. Nederlands
  2. English

Looptraining bij etalagebenen

Lopen, wandelen is voor iedereen goed, maar voor mensen met Etalagebenen ( Claudicatio klachten) zeker. U oefent bij ons op de loopband onder begeleiding van de fysiotherapeut die aangesloten is bij Claudicationet . Dat heet gesuperviseerde looptraining. Zelf oefent u elke dag tussen de behandelingen in.

De loopafstand wordt bij de meeste mensen veel groter, het moment waarop de pijn optreedt komt later, en uw conditie neemt toe.

Zie de filmpjes op www.etalagebenen.nl

1x per jaar lopen we met alle Claudicatio patienten, therapeuten en artsen een gezamenlijke wandeling, deze wordt georganiseerd door het Spaarnegasthuis.