1. Nederlands
  2. English

Samenwerking

Wij werken samen met :

  • alle zorgverzekeraars
  • alle verwijzers/huisartsen
  • netwerken: Chronisch ZorgNet, Onconet, Oncologie Kennemerland, Fysiotek
  • zorgprofessionals in de buurt, bijv. thuiszorg, podotherapie, ergotherapie,psychologie
  • collegae met specialisaties, bijv. echografie/shockwave
  • collegae uit de instellingen ( 1,5 lijnszorg), bijv. bij oedeemtherapie, oncologie

Samenwerking overige zorgverleners

Samenwerking zakelijk