1. Nederlands
  2. English

Oedeemtherapie

Lymfedrainage

Lymfedrainage

Lymfedrainage

Lymfetaping

Lymfetaping

Kinesiotape in waaiervorm, vaak voor afvoer van lymfe naar de gezonde kant

Compressie

compressiemiddelen

Zwachtelsoorten

Oedeemtherapie

Er zijn 3 soorten oedeem die elk hun eigen behandeling behoeven:

Lymfoedeem:

Het laten stromen van vocht naar de plaats waar het weg kan, heet drainage. Dat kan met massagehandgrepen, met lymfetape, oefeningen en compressietherapie. Er wordt gewerkt volgens de methode Vodder. Dat betekent dat zichtbare en ook onzichtbare oedemen (in de diepte van het lichaam) behandeld kunnen worden met een zachte aanraking. Het doel is altijd om de stoffen in de vochtige omgeving van alle cellen te laten stromen. Dan blijft de cel gezond of kan herstellen. Wanneer de behandeling zo ontspannen mogelijk wordt gevolgd, heeft deze het meeste effect.

Soms zijn zachte handgrepen niet genoeg en worden ook fascietechnieken toegepast. Vooral bij verklevingen in het weefsel (bijvoorbeeld na bestraling, operaties, ontstekingen) kan dit de lymfestroom zeer goed stimuleren. We proberen zo goed mogelijk fibrose te voorkomen. Meer informatie hierover kunt u hieronder downloaden.

Meer informatie over lymfe:

Veneus oedeem:

's avonds dikke benen en in de ochtend dunne, dat is het kenmerk van veneus oedeem, soms in combinatie met spataderen.

Dan ligt het accent van de behandeling meer op oefenen en het verstevigen van weefsel. Zwangeren, maar vaak ook niet-zwangeren, kunnen baat hebben bij een specifieke veneuze massage van de benen: beginnend bij de lies wordt het been 'leeggedrukt' richting buikholte. Het zuurstofarme bloed stroomt sneller naar het hart en longen en kan dan weer zuurstofrijk worden. Dan volgen er speciale oefeningen voor thuis.

Lipoedeem:

Dit is een stofwisselingsstoornis met snel vermeerderend of vergrootte vetcellen, vaak met vocht erin of eromheen. Oefenen en compressie tegelijk kunnen behulpzaam zijn, soms is ook drainage nodig.