Fysiotherapie Haarlem-Oost

Neem contact op

Vergoeding en tarieven

Home » Vergoeding en tarieven
Aandachtspunten:
 • Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
 • Fysiotherapie wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering.
 • Klik op www.fysiovergoeding.nl om te zien hoe precies werkt.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw zorgverzekering en bijbehorende rechten en plichten.
 • Wanneer u niet ( meer) verzekerd bent gelden onderstaande tarieven.
 • U betaald direct na afloop van een behandeling met uw bank-app of per pin.
 • Extra activiteiten en diensten vindt u ook terug in onderstaande tarievenlijst.
 • Afspraak afzeggen moet minimaal 24 uur van te voren, anders wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

Prijslijst en betalingsregeling

PRIJSLIJST 2024
Zitting fysiotherapie €42,50
Zitting manuele therapie €55,-
Zitting manuele lymfedrainage/oedeemtherapie €63,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €75.-
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen, die meer dan 30 min. behoeven €75.-
Telefonische zitting ( per 15 min. €25,-
E-consult (kort) tijdens behandeltraject ( per 10 min.) €12,50
Screening €22,50
Intake en onderzoek na screening €63,-
Intake en onderzoek na verwijzing €63,-
Screening en intake en onderzoek gevolgd door zitting algemene fysiotherapie €95,-
Screening en intake en onderzoek gevolgd door zitting specialistische* fysiotherapie €100,-
Toeslag voor aan huis onderzoek/behandeling €20,-
Niet nagekomen afspraak algemene fysiotherapie €30,-
Niet nagekomen afspraak manuele of oedeemtherapie €40,-
Eenvoudige korte rapporten aan derden max. 1 A4 €75,-
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten ( bijv.juridisch) €110,-
Activiteiten en diensten, BTW vrij
Hardloopanalyse €100,-
Specifiek trainingsplan Co2 voor 2 mnd €65,-
hardloopcoaching buitengebied: prijs op aanvraag
Inspanningstest Energy Co2ntrol methode, €100,-
Energy control sessie 60 min. €80,-
Fasciabehandeling 60-90 min. €110,-
Klein oefenmateriaal voor thuis:
Theraband 1.50 m alle sterkten/miniband per stuk €5,-
Schouderkatrol €10,-
Fasciaroller oranje €40,-
Fasciabal zwart klein €15,-
Fasciabal zwart groot €20,-
Kinesiotape per rol 7,5 cm / 5 cm €17,50 / 5,-
Yoga oefenstrip € 20,-
Het specialistentarief wordt in rekening gebracht bij een geregistreerde specialisatie in de fysiotherapie. Deze therapeut is in staat om een effectieve en gespecialiseerde behandeling van klachten te bieden.

Betalingsregeling

 

De volgende betalingsregeling is bij ons van kracht:

 1. De patiënt is bij het aangaan van de behandelrelatie volledig verantwoordelijk voor de financiële afhandeling hiervan, en het geven van de juiste informatie van de door hem/haar afgesloten polis en de rechten die er m.b.t. fysiotherapie aan ontleend kunnen worden. Mocht patiënt niet verzekerd of niet voldoende verzekerd zijn, is de praktijk gerechtigd na iedere zitting een betaling te verlangen volgens de prijslijst in de praktijkgids , op de website en op het prikbord in de wachtkamer.
 2. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben en wordt via Vecozo (internet) gedeclareerd tegen tarieven die door de verzekeraar zijn vastgesteld. Indien de patiënt een restitutie polis heeft, de verzekeraar Vecozo niet accepteert, of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is, of meer behandelingen nodig heeft gehad dan door de aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de patiënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd tegen praktijktarieven.
 3. Afspraken die niet (tijdig) kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Indien de patiënt niet in staat is om af te berichten of verzuimd af te berichten, behoudt de therapeut zich het recht voor de gereserveerde tijd voor de behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
 4. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd een herinnering te sturen, verhoogd met administratiekosten. Indien de patiënt in verzuim blijft, is de therapeut gerechtigd de rekening door te sturen naar een incassobureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (inclusief die van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.
 5. Wanneer de factuur niet binnen de boven gestelde termijn onder punt 4 wordt voldaan, wordt de behandeling gestaakt.
 6. Bij extra diensten of  zelf te betalen behandelingen ( bij onvoldoende of niet verzekerd zijn, zie punt 1)  dient meteen te worden afgerekend: per bank-app  of per pin, na iedere behandeling of geleverde dienst. Aan het eind van de maand wordt een factuur per e-mail of per post verstuurd met de geleverde diensten