Diensten

Wij bieden zoveel mogelijk maatwerk voor uw situatie en uw klacht. Wij geloven in kennis, kunde en ervaring, maar niet in routine. Wij streven ernaar dat u zich bij ons op uw gemak voelt en echt gehoord en gezien wordt. Onze ervaring en actuele vakkundige vaardigheden zette wij daarbij voor u in. Uw eigen inzet is hierbij onontbeerlijk.

U kunt bij ons in de praktijk worden behandeld, maar als u slecht ter been bent of mogelijk bedlegerig bent komen we bij u thuis. Een persoonlijke gesprek over de aard en achtergrond van uw klachten, uw verwachtingen en uw doelen zijn samen met een uitvoerig onderzoek de basis voor het behandelplan. Dit alles wordt vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

Tijdens de behandelingen evalueren we op gezette tijden: ervaart u verbetering en is dit ook objectief vast te stellen? Gaan we samen in de richting van het doel, moet er iets worden aangepast?

Als het doel bereikt is wordt de behandeling afgesloten. U krijgt advies om klachten in de toekomst te voorkomen. Uw huisarts of specialist wordt op de hoogte gesteld van het resultaat. Waar nodig werken we volgens richtlijnen, waar mogelijk geven we persoonlijke zorg op maat.

Als er helemaal geen resultaat wordt geboekt, wordt de behandeling beëindigd, en wordt u terugverwezen naar uw huisarts of specialist.