Fysiotherapie Haarlem-Oost

Neem contact op

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website:

Alle informatie op onze site is ter goeder trouw verzameld, bewerkt, geschreven en herschreven. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Wanneer u zich benadeeld voelt of op de website of in de databases tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen aantreft waarop u meent auteurs- of andere rechten te kunnen claimen, of als u bezwaren heeft tegen de publicatie ervan in deze vorm, verzoeken we u contact op te nemen met Jeannette Klop via jeannette@haarlemoost.nl

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Fysiotherapie Haarlem-Oost zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. U kunt geen enkel recht ontlenen aan deze informatie m.b.t. uw gezondheid. Fysiotherapie Haarlem-Oost kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken of virusvrij functioneert.

Op onze website staan links naar websites van derden, wij hopen dat deze goed functioneren, maar kunnen dat niet garanderen. Uiteraard zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid.Gebruik is voor uw eigen risico.

De informatie die via deze website wordt aangeboden mag u alleen voor persoonlijk gebruik downloaden of afdrukken. De  foto’s en teksten zijn door onszelf gemaakt. Het is niet toegestaan deze te kopieren, downloaden, openbaar te maken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Haarlem-Oost.

Wij hebben het recht ten allen tijde de informatie te wijzigen, ook deze disclaimer.

Alle informatie op onze site is ter goeder trouw verzameld, bewerkt, geschreven en herschreven. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Wanneer u zich benadeeld voelt of op de website of in de databases tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen aantreft waarop u meent auteurs- of andere rechten te kunnen claimen, of als u bezwaren heeft tegen de publicatie ervan in deze vorm, verzoeken we u contact op te nemen met Jeannette Klop via jeannette@haarlemoost.nl